เรื่องทั่วไป

เรื่องทั่วไป

รู้จัก WAER เพื่อนเค่อหาน หรือ เซ่อซ่าร์เอ้อร์ คู่แข่งขันของสุ่น จากเรื่อง สตรีหาญ ฉางเกอ (ประวัติความเป็นมา ผลงาน พร้อมเปิดวาร

ถึงในเรื่องสตรีหาญ ฉางเกอ

View More