เรื่องเสียว

กะเทยก็ทำเป็นเสมือนหญิงทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเหนือกว่าด้วย

ภายหลังที่จัดกันรอบแรกเสร